Στατικές Φυλάξεις

Φυλάξεις επαγγελματικών χώρων / Φυλάξεις κατοικιών

Η φύλαξη εταιρειών και οι στατικές φυλάξεις επιχειρηματικών χώρων αλλά και κατοικιών αποτελούν έναν από τους κυρίους τομείς δραστηριότητας της EasyWatch Security. Χάρη στο άρτια εκπαιδευμένο και καταρτισμένο προσωπικό μας, στην εμπειρία αλλά και στα τελευταίας τεχνολογίας μέσα ασφαλείας και προστασίας, εγγυόμαστε την αποφυγή και έγκαιρη αντιμετώπιση κάθε κινδύνου.

Έμπειροι επαγγελματίες

Έμπειροι επαγγελματίες αφού πραγματοποιήσουν λεπτομερή έλεγχο στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους της εταιρείας σας, θα χαρτογραφήσουν τις εγκαταστάσεις και θα διαμορφώσουν εξειδικευμένο σχέδιο ασφαλείας το οποίο θα ακολουθούν οι εκάστοτε φύλακες.

Πάντοτε σε εγρήγορση

Το προσωπικό φύλαξης, βρίσκεται πάντοτε σε εγρήγορση, είναι ένστολο και φέρει χαρακτηριστικά διακριτικά στη στολή του. Ακόμα και η εικόνα άρτια εξοπλισμένου και εκπαιδευμένου προσωπικού συχνά λειτουργεί αποτρεπτικά.

Οικογενειών και μελών

Η EasyWatch Security πρωτοπόρος σε θέματα ασφαλείας παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες προστασίας και φύλαξης οικογενειών και μελών αυτής.

Με τα σύγχρονα μέσα που διαθέτουμε, προστατεύουμε τους αγαπημένους ανθρώπους σας και σας προσφέρουμε ασφάλεια.

Επιλεγμένο προσωπικό

Το προσωπικό που εκτελεί τις φυλάξεις χώρων, επιλέγεται από τα στελέχη της εταιρείας με ακόμη πιο αυστηρά κριτήρια από αυτά που θέτει η κείμενη νομοθεσία. Ο λόγος είναι, για να παρέχει αξιόπιστες υπηρεσίες και πραγματική ασφάλεια.

Καταστήματα

Η ασφάλεια των επιχειρήσεων όπως και των φυσικών προσώπων, των εργαζόμενων σε αυτές, είναι σήμερα πρωταρχικό μέλημα κάθε εταιρείας. Το ίδιο ισχύει και για τα εμπορικά καταστήματα. Τόσο το ανθρώπινο δυναμικό, όσο και το εμπόρευμα και ο εξοπλισμός  πρέπει να διασφαλίζεται με τον πλεον αξιόπιστο τρόπο.

Βιομηχανικοί χώροι

Αναλαμβάνουμε στατική φύλαξη βιομηχανικών χώρων σε οποιαδήποτε περιοχή. 

Η στατική φύλαξη των βιομηχανικών χώρων εκτός από παρεμβατικό έχει επιπλέον προληπτικό χαρακτήρα. Η φυσική παρουσία λειτουργεί αποτρεπτικά. Διενεργούνται τακτικοί έλεγχοι στις εγκαταστάσεις και τα συστήματα ασφαλείας των χώρων. Πραγματοποιούνται καταγραφές στο βιβλίο συμβάντων και έλεγχος εισόδου – εξόδου.

Ξενοδοχειακές μονάδες

Η παροχή της υπηρεσίας με στατική φύλαξη επικουρούμενη με ηλεκτρονικά μέσα προστασίας, καλύπτει την πλειονότητα των περιπτώσεων που απαιτείται να ελεγχθούν.
Σχετικά με την παροχή νυχτερινής υποδοχής υπάρχει δυνατότητα συνδυασμού, έμπειρου και πιστοποιημένου φύλακα ο οποίος με βάση την υποδοχή θα παρέχει τις βραδινές υπηρεσίες και παράλληλα θα εποπτεύει την κατάσταση σύμφωνα με το αντίστοιχο πλάνο ασφαλείας.

Αθλητικές εγκαταστάσεις

Παρέχονται εξειδικευμένα στελέχη που τοποθετούνται σε καίριες θέσεις, μετά της υπόδειξης του υπευθύνου ασφαλείας του αθλητικού σωματείου, φέροντας τον κατάλληλο εξοπλισμό.

Επίσης υπάρχει δυνατότητα εκφώνησης σχεδίου για τον έλεγχο πρόσβασης και την αποφυγή εισόδου εντός των εγκαταστάσεων ατόμων που δεν έχουν το απαραίτητο έγγραφο εισόδου (εισιτήριο, πρόσκληση κ.λπ.).

Εγγυημένη ικανοποίηση

Φυλάξεις οικογενειών

Φυλάξεις χώρων

Συνοδεία προσώπων

Φυλάξεις ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

Φυλάξεις εταιριών

Φυλάξεις βιομηχανικών χώρων