Περιπολίες

Περιπολίες – φυλάξεις κατοικιών/γειτονιάς

Τα οχήματα της EasyWatch Security, είναι σε κίνηση όλο το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, ελέγχοντας από κοντά την κατάσταση στους φυλασσόμενους χώρους, με συνεχή ενημέρωση και συντονισμό με το κέντρο ελέγχου, λαμβάνοντας οδηγίες χειρισμού κάθε επείγουσας κατάστασης.

Φύλαξη γειτονιάς

Η υπηρεσία προσφέρεται ως στατική φύλαξη, περιπολία άμεση επέμβαση συνδυαστικά ή μεμονωμένα σε εγκαταστάσεις που είναι σχεδόν διαδοχικές γεωγραφικά. Σε ειδικές περιπτώσεις υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής ηλεκτρονικών μέσων επιτήρησης. Κατά την φύλαξη υπάρχει τακτική και περιοδική ανταλλαγή πληροφοριών και λήψη αποφάσεων σε συνεννόηση με τους εκπροσώπους των εγκαταστάσεών με σκοπό την αποτελεσματική φύλαξη της περιοχής. Επιδιώκεται η γνωριμία των γειτόνων με τους φύλακες ώστε να επισημαίνονται οι μη αναγνωρίσιμοι παρευρισκόμενοι και να εποπτεύονται επιστάμενα.

Άμεση επέμβαση

Η άμεση επέμβαση και περιπολία παρέχεται κατόπιν συνεννόησης και εκτίμησης, βάση των αντικειμενικών αναγκών σας.
Συμπληρωματικά με την υπηρεσία του κέντρου λήψης σημάτων, σε περίπτωση περιστατικού, εκτός από την εφαρμογή τον τυπικών διαδικασιών (τηλεφωνά ανάγκης και άμεσης δράσης), υπάρχει δυνατότητα να αποστέλλεται επανδρωμένο όχημα στο χώρο παραβίασης

Εγγυημένη ικανοποίηση

Περιπολίες γειτονιάς

Περιπολίες φυλάξεων

Άμεση επέμβαση