Πεζές περιπολίες και σταθερές φυλάξεις

Οι πεζές περιπολίες και οι σταθερές φυλάξεις αποτελούνται απο ζευγάρια ή μεμονωμένους φύλακες που παρέχουν τις υπηρεσίες μας σε μεγάλα κτήρια, επιχειρήσεις, μικρά ή μεγάλα συγκροτήματα οικιών, εταιρείες, εμπορικά κέντρα και εξειδικευμένες περιπτώσεις.

Το προσωπικό της EasyWatch με εχεμύθεια και επαγγελματισμό διαθέτει άδεια προσωπικού ασφαλείας, λευκό ποινικό μητρώο και εκτελεί τα καθήκοντά του με σύνεση προσφέροντάς σας το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.Προσέρχεται στην υπηρεσία του πάντα ένστολο (εκτός αν συμφωνηθεί αλλιώς), εξοπλισμένο κατ’ελάχιστο με ασύρματο και φακό.

 

Αναφορικά με τις φυλάξεις εσωτερικών χώρων, φροντίζει, κατ’ελάχιστο, ώστε :

 •  Η πύλη του φυλασσόμενου χώρου να είναι πάντα κλειστή και να ανοιγοκλείνει μόνο για την είσοδο και έξοδο προσώπων και οχημάτων κατόπιν εγκρίσεως και ελέγχου.
 • Να απομακρύνονται οι μη έχοντες εργασία.
 • Να επιτηρούνται και ελέγχονται τα εξωτερικά συνεργεία και Ι.Χ. κατά την είσοδο και έξοδο τους από τον φυλασσόμενο χώρο.
 • Να απαγορεύεται η είσοδος στους μικροπωλητές που κατακλύζουν, κατά τις εργάσιμες ημέρες τους εργασιακούς χώρους .
 • Να πραγματοποιείται έλεγχος χειραποσκευών, αν χρειάζεται, κατά την είσοδο και έξοδο των εγκαταστάσεων του φυλασσόμενου χώρου, σύμφωνα με τις οδηγίες του πελάτη.
 • Να γνωρίζει ποιοι έχουν ελεύθερη διακίνηση στις φυλασσόμενες εγκαταστάσεις.
 • Να απαγορεύεται η είσοδος κατά τις ώρες μη λειτουργίας των εγκαταστάσεων, σε πρόσωπα ή οχήματα που δεν έχουν γραπτή άδεια πελάτη.
 • Να ελέγχεται η εγκατάσταση για φθορές η καταστροφές
 • Να ελέγχεται η τήρηση της καθαριότητας των εγκαταστάσεων.
 • Να τηρούνται οι ειδικές απαγορευτικές ενδείξεις στους επιμέρους χώρους, π.χ. ένδειξη της απαγόρευσης καπνίσματος .
 • Επιπλέον διενεργεί πλήρεις και προληπτικούς ελέγχους των εγκαταστάσεων των συστημάτων ασφαλείας , τόσο στον εσωτερικό χώρο όσο και περιμετρικά . Εφόσον το σύστημα συναγερμού έχει τοποθετηθεί απο την EasyWatch μπορεί ταυτόχρονα να κάνει ελέγχους και δοκιμές καλής λειτουργίας σε συνεργασία με το Κέντρο Λήψης Σημάτων, διασφαλίζοντας έτσι στον μεγαλύτερο βαθμό την εγκατάστασή σας.
 • Ομοίως, το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης(link-σελίδα) αποτελεί σημείο ελέγχου για τον φύλακα και εκτός των άλλων αρμοδιοτήτων, συμπληρώνει έντυπο αναφοράς με τις δικές του παρατηρήσεις σχετικά την θέση των καμερών , τυχόν «νεκρά σημεία», προτάσεις βελτίωσης κτλ.

 

Αναφορικά με τις φυλάξεις εξωτερικών χώρων φροντίζει, κατ’ελάχιστο, ώστε :

 • Να καταγράφεται οποιαδήποτε κίνηση οχημάτων πλησίον της εγκατάστασης
 • Αναφέρεται στο Κέντρο Λήψης Σημάτων οποιαδήποτε ύποπτη ενέργεια.
 • Να τηρείται η ευταξία και η καθαριότητα του χώρου τόσο εσωτερικά όσο και περιμετρικά
 • Να συμπληρώνεται το έντυπο «Ημερήσια Αναφορά Φύλακα» που περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες κατα την διάρκεια της φύλαξης όπως συμβάντα, παρατηρήσεις, καιρικές συνθήκες , έλεγχοι εξοπλισμού κτλ.

 

elGreek
elGreek